ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020

A do të bjerë sërish zilja e shkollës?

https://www.youtube.com/watch?v=2KdIaSjyK4M Një grup i prindërve kërkojnë nga Ministria e Arsimit që t’u mundësojë që ata vetë të...