ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020

Të rinjtë perspektivën e shohin në shtetet e BE-së, Kërçovë, 34 magjistra shkence të evidentuar si të pa punë

https://www.youtube.com/watch?v=vL0rHmWNkqQ Migrimi i të rinjve në vendin tonë viteve të fundit është një fenomen shqetësues. Njësoj edhe...