ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020

Rrjedhë afati për dorëzim të padive në Gjykatën Administrative

Edhe sot rrjedhë afati për dorëzim të padive në Gjykatën Administrative nga ana e subjekteve politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakohshme parlamentare...