ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020

Me “Lidhjen ndërkombëtare” janë larë €953.726, Ruskoska përfshin edhe Remenskin

https://www.youtube.com/watch?v=4Wbblt9F9x0&feature=youtu.be Projekti për ndërtimin e shtëpive për pleq, ka qenë ideja për të cilën Bojan Jovanovski nga...

Sot duhet të vazhdojë gjykimi për OJQ-në, “Lidhja ndërkombëtare”

Në Gjykatën Themelore Penale në Shkup sot duhet të mbahet seanca për rastin që lidhet me organizatën joqeveritare "Lidhja Ndërkombëtare - Shkup"...