ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020

Pushime masive nga puna në Britaninë e Madhe për shkak të pandemisë

Numri i kompanive britanike, të cilat e kanë zvogëluar numrin e të punësuarve në qershor, ka qenë pesë herë më i madh...