ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020

Rikthimi në shkollë, “Nuk ka mundësi të organizohet mësimi në shkolla dhe të sigurohet distanca”

https://www.youtube.com/watch?v=7WdBsWOqWHA&feature=youtu.be Shkolla “Marija Kiri Skllodovska” është njëra nga shumë shkollat në vend të cilat kanë mbi 30...