“Slloboda Prevoz” do ta ankimojë vendimin e Qytetit të Shkupit për ndërprerjen e kontratës

TË FUNDIT

Lenin Jovanovski nga “Sloboda Prevoz” sot pasdite përmes një komunikate për media informoi se kompania në lidhje me informacionet për ndërprerjen e kontratës mes të Qytetit të Shkupit dhe “Slloboda Prevo”, do ta ankimojë këtë vendim të njëanshëm para organeve kompetente, përkatësisht në gjykatë.