“Qytetarët vet na ofrojnë bashkish dhe fajin për këtë e kanë mediat – shkruajnë se gjykatësit janë të korruptuar”

TË FUNDIT

Gjykatësit nuk janë të korruptuar, por qytetarët vetë na ofrojnë mito për t’u përfunduar lëndë gjyqësore dhe për këtë fajin e kanë mediat, ka vlerësuar kryetari i Gjykatës Penale, Ivan Xholev.

“Unë konsideroj se qytetarët janë vetë të korruptuar dhe askush nuk shkruan për këtë. Personalisht më ofrojnë që t’u përfundoj ndonjë lëndë, haptazi tregojnë synimin që të japin bakshish apo mito, jo vetëm te unë, por edhe te kolegët tjerë. Unë ju them: “Aj, ju lutem!”. Konsideroj se për këtë janë fajtor mediat, duke shkruar vazhdimisht se gjykatësit janë të korruptuar. Praktikisht, i ushqejnë qytetarët me informacione të tilla dhe i mësojnë se në atë mënyrë duhet të fitojnë vërtetim para gjykatës”, tha Xholev.