Qeveria pranoi 18 amendamente për Propozim-buxhetin për vitin 2021, teksti shkon në miratim në Kuvend

TË FUNDIT

Qeveria sot në seancë e konfirmoi tekstin e Propozim-buxhetit plotësues për vitin 2021, duke pranuar 18 amendamente të cilat rrjedhin nga debati në komisionet kuvendore.

Nga pres-shërbimi qeveritar pasdite informuan se janë pranuar edhe konkludime siç janë mjetet prej nëntë milionë denarë për Gjykatën kushtetuese për paga dhe kompensime, si dhe sigurim të mjeteve shtesë për mirëmbajtjen e shkallës më të madhe të zhvillimit programues dhe teknik-teknologjik të servisit publik radiodifuziv.

Teksti i Propozim-buxhetit plotësues do të dorëzohet për miratim në Kuvend.

Me propozim të Ministrisë së Financave, në seancë u miratua Strategjia e rishikuar fiskale për vitin 2021 – 2023, me plotësime deri në vitin 2025, ndërsa u miratua edhe Strategjia për menaxhim me borxhin publik me plotësim edhe për dy vjet, gjegjësisht deri në vitin 2025.

“Me Strategjia për menaxhim me borxhin publik, në përputhje me Ligjin për borxhin publik, konfirmohet vlera e borxhit publik në afat të mesëm, vlera maksimale e neto huazimit neto në vitin e parë në të cilin ka të bëjë strategjia, vlera maksimale e garancive shtetërore të reja të dhëna në vitin e parë për të cilin ka të bëjë strategjia dhe struktura e borxhit shtetëror. Strategjia për menaxhimin e borxhit publik i jep kornizë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për veprim në drejtim të menaxhimit të kujdesshëm me borxhin publik të vendit në afat të mesëm”, thonë nga Qeveria.