Nxënësit vënë në përdorim robotët (VIDEO)

Nxënës të shumtë nga shkolla të ndryshmë në Kosovë po marrin pjesë në programin për arsim themelor të USAID-it për programim, robotikë dhe kontrollim kompjuterik. Nxënësit me këtë rast do të kenë mundësi që vetë të bëjnë montimin dhe çmontimin e robotëve për të vënë në përdorim./21 Media