Një pjesë e Çairit sot pa ujë

TË FUNDIT

 Për shkak të defektit në gypin e ujësjellësit F 125, prej orës 9:00 pa ujë do të jenë shfrytëzuesit në rrugën “Otokar Kershovani” në Çair.

Furnizimi me ujë do të jetë i ndërprerë deri në mënjanimin e defektit.