Një pjesë e Çairit pa ujë

TË FUNDIT

 Për shkak të një defekti në rrjetin e ujësjellësit, pa ujë nga ora 12 do të jenë shfrytëzuesit e rrugëve “Krimska” dhe “Kosta Abrasheviq”, si dhe Gjinekologjia Çair.

Furnizimi me ujë do të jetë në ndërprerje deri në riparimin e defektit, informon NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Shkup.