Nga gjithsej 4.514 votues, deri në ora 09:00 kanë votuar 326

TË FUNDIT

Jehona e votuesve në në shtatë vendvotime ku mbahet rivotimi për zgjedhjet parlamentare, deri në orën 09:00, është 7.22 për qind, njoftoi Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Nga aty bëjnë të ditur se kanë votuar 326 votues nga gjithsej 4514 votues të regjistruar. Krahasuar me votimin e 8 majit, ky rivotim tregon një rritje të pjesëmarrjes prej 4.07 për qind në këto qendra votimi.

Pjesëmarrje më të madhe ka pasur në vendvotimin në Krushevë, ku kanë votuar 57 votues, gjegjësisht 12,15 për qind, ndërsa më të ulët në Dollneni në vendvotimin 1470/1, ku deri në orën 9 kanë votuar 14 votues, gjegjësisht 2,22 për qind.

Në vendvotimin 2101 në Zhelinë kanë votuar 101 votues, përkatësisht dalja është 10,17 për qind, në vendvotimin 1202 në Krushevë, 22 votues, gjegjësisht 7,38 për qind, në vendvotimin 1272 në Ohër, 54 votues, 7,5 për qind, i. Në vendvotimin e dytë në Dollneni me numër 1470 kanë votuar 22 votues ose 3.34 për qind. Në Strugë, në vendvotimin 1844, dalja ka qenë 7,44 për qind, përkatësisht kanë votuar 56 votues.

Vendvotimet, siç informojnë nga KSHZ, janë të hapura në ora 07:00.