ТВ ПРОГРАМА

6:30  Muzike  per femije  – музика за деца

7:30 Live News AL – вести

7:45 Live News Mk- вести

08:00 Teleshop (5)

08:05 Muzike popullore – народна музика

08:55 Teleshop (5)

09:00 Prite te gjelberten – забавна емисија

11:00 Teleshop(5)

11:05 Cekaj go Zelenoto – забавна емисија

13:00 Ed shop (5)

13:05 Muzike zbavitese – забавна емисија

13:30 Teleshop (5)

13:35 Vajzat e Diellit – serial (ep.68) R- сериски филм

14:15 Teleshop (5)

14:20 Bota ne nje jave- емисија за последните случаи во светот

15:10 Ed shop (2.5)

15:15 Teleshop (5)

15:20 Promo dhe reklama

15:25 Ziej e perziej – R –забавна емисија за готвење

17:00 Teleshop (5)

17:05 Ed shop (15)

17:20 Urban Tag –забавна емисија

18:20 Promo dhe reklama

18:30 Live News Al –вести

19:10 10 Minuta –информативна емисија

19:20 Promo dhe reklama

19:25 Ed shop (2.5)

19:30 Live News Mk –вести

20:00 Promo dhe reklama

20:05 Sulltan Kosem – serial (ep. 65)-сериски филм

20:45 Vajzat e diellit – serial (ep.69)- сериски филм

21:30 Click Plus Al – дебатна емисија

22:55 Promo dhe reklama

23:00 Live News al –вести

23:15 Live News Mk- вести

23:30 Vajzat e diellit – serial (ep.69) R- сериски филм

00:15 Urban Tag –R- забавна емисија

01:10 Click Plus Al – R – дебатна емисија

02:20: Cekaj go Zelenoto – забавна емисија

04:20 VOA -вести

05:10 Muzika popullore –народна музика

05:50 Reportazhe me kafshe – репортажи со животни

 

6:30  Muzike per femije – музика за деца

7:30 Live News AL – вести

7:45 Live News Mk- вести

08:00 Teleshop (5)

08:05 Muzike popullore – народна музика

08:55 Teleshop (5)

09:00 Prite te gjelberten – забавна емисија

11:00 Teleshop(5)

11:05 Cekaj go Zelenoto – забавна емисија

13:00 Ed shop (5)

13:05 Muzike zbavitese –забавна музика

13:30 Teleshop (5)

13:35 Vajzat e Diellit – serial (ep.69) R

14:15 Teleshop (5)

14:20 Kojshija Show – забавна емисија

15:10 Ed shop (2.5)

15:15 Teleshop (5)

15:20 Promo dhe reklama

15:25 Click Plus Al  – R дебатна емисија

17:00 Teleshop (5)

17:05 Ed shop (15)

17:20 Urban Tag – забавна емисија

18:20 Promo dhe reklama

18:30 Live News Al – вести

19:10 10 Minuta – информативна емисија

19:20 Promo dhe reklama

19:25 Ed shop (2.5)

19:30 Live News Mk – вести

20:00 Promo dhe reklama

20:05 Sulltan Kosem – serial (ep. 66)- сериски филм

20:45 Vajzat e diellit – serial (ep.70)- сериски филм

21:30 Nesto se krcka  – забавна емисија за готвење

22:55 Promo dhe reklama

23:00 Live News al – вести

23:15 Live News Mk- вести

23:30 Vajzat e diellit – serial (ep.70) R- сериски филм

00:15 Urban Tag –R- забавна емисија

01:10Nesto se krcka – R – забавна емисија за готвење

02:20: Cekaj go Zelenoto – забавна емисија

04:20 VOA – вести

05:10 Muzika popullore – народна музика

05:50 Reportazhe me kafshe – репортажи со животни

6:30  Muzike per femije – музика за деца

7:30 Live News AL – вести

7:45 Live News Mk- вести

08:00 Teleshop (5)

08:05 Muzike popullore – народна музика

08:55 Teleshop (5)

09:00 Prite te gjelberten – забавна емисија

11:00 Teleshop(5)

11:05 Ne fokus- Reportazhe  tgjata

13:00 Ed shop (5)

13:05 Muzike zbavitese –забавна музика

13:30 Teleshop (5)

13:35 Vajzat e Diellit – serial (ep.70) R- сериски филм

14:15 Teleshop (5)

14:20 Ne fokus- emision dokumentare – документарна емисија

15:10 Ed shop (2.5)

15:15 Teleshop (5)

15:20 Promo dhe reklama

15:25 Nesto se krcka  – R – забавна емисија за готвење

17:00 Teleshop (5)

17:05 Ed shop (15)

17:20 Urban Tag – забавна емисија

18:20 Promo dhe reklama

18:30 Live News Al – вести

19:10 10 Minuta – информативна емисија

19:20 Promo dhe reklama

19:25 Ed shop (2.5)

19:30 Live News Mk –вести

20:00 Promo dhe reklama

20:05 Sulltan Kosem – serial (ep. 67)-сериски филм

20:45 Vajzat e diellit – serial (ep.71)- сериски филм

21:30 Click Plus Al –дебатна емисија

22:55 Promo dhe reklama

23:00 Live News al –вести

23:15 Live News Mk-вести

23:30 Vajzat e diellit – serial (ep.71) R- сериски филм

00:15 Urban Tag –R- забавна емисија

01:10 Click Plus Al – R – дебатна емисија

02:20 Ne fokus- Reportazhe  tgjata

04:20 VOA – вести

05:10 Muzika popullore – народна музика

05:50 Reportazhe me kafshe – репротажа со животни

6:30  Muzike  per femije – музика за деца

7:30 Live News AL –вести

7:45 Live News Mk-вести

08:00 Teleshop (5)

08:05 Muzike popullore –народна музика

08:55 Teleshop (5)

09:00 Prite te gjelberten –забавна емисија

11:00 Teleshop(5)

11:05 Cekaj go Zelenoto –забавна емисија

13:00 Ed shop (5)

13:05 Festivali per femije ‘’Ylberi 2018’’ pj.1

14:10 Teleshop (5)

14:15 Vajzat e Diellit – serial (ep.71) R-сериски филм

15:00 Teleshop (5)

15:10 Ed shop ( 2.5)

15:15 Teleshop (5)

15:20 Promo dhe reklama

15:25 Click Plus Al   – R –дебатна емисија

17:00 Teleshop (5)

17:05 Ed shop (15)

17:20 Urban Tag – забавна емисија

18:20 Promo dhe reklama

18:30 Live News Al –вести

19:10 10 Minuta

19:20 Promo dhe reklama

19:25 Ed shop (2.5)

19:30 Live News Mk –вести

20:00 Promo dhe reklama

20:05 Sulltan Kosem – serial (ep.68 )- сериски филм

20:45 Vajzat e diellit – serial (ep.72)-сериски филм

21:30 Click Plus Mk – дебатна емисија

22:55 Promo dhe reklama

23:00 Live News al –вести

23:15 Live News Mk-вести

23:30 Vajzat e diellit – serial (ep.72) R

00:15 Urban Tag –R- забавна емисија

01:10 Click Plus Mk – R – дебатна емисија

02:20: Cekaj go Zelenoto –забавна емисија

04:20 VOA –вести

05:10 Muzika popullore –народна музика

05:50 Reportazhe me kafshe – репортажи со животни

6:30  muzike per femije – музика за деца

7:30 Live News AL –  вести

7:45 Live News Mk- вести

08:00 Teleshop(5)

08:05 Muzike popullore – народна музика

08:55 Teleshop (5)

09:00 Prite te gjelberten – забавна емисија

11:00 Teleshop (5)

11:05 Cekaj go Zelenoto – забавна емисија

13:00 Ed shop (5)

13:05 Festivali per femije ‘’Ylberi 2018’’ pj.2

14:10 Teleshop (5)

14:15 Vajzat e Diellit – serial (ep.72) R-сериски филм

15:00 Teleshop (5)

15:10 Ed shop ( 2.5)

15:15 Teleshop (5)

15:20 Promo dhe reklama

15:25 Click Plus Mk   – R –дебатна емисија

17:00 Teleshop (5)

17:05 Ed shop (15)

17:20 Urban Tag – забавна емисија

18:20 Promo dhe reklama

18:30 Live News Al – вести

19:10 10 Minuta – инфромативна емисија

19:20 Promo dhe reklama

19:25 Ed shop (2.5)

19:30 Live News Mk – вести

20:00 Promo dhe reklama

20:05 Sulltan Kosem – serial (ep.69 )-сериски филм

20:45 Vajzat e diellit – serial (ep.73)- сериски филм

21:30 Ziej e perziej  – забавна емисија за готвење

22:55 Promo dhe reklama

23:00 Live News al –вести

23:15 Live News Mk- вести

23:30 Vajzat e diellit – serial (ep.73) R-сериски  филм

00:15 Urban Tag –R- забавна емисија

01:10 Ziej e perziej  – забавна емисија за готвење

02:20: Cekaj go Zelenoto – забавна емисија

04:20 VOA – вести

05:10 Muzika popullore – народна музика

05:50 Reportazhe me kafshe – репортажи со животни

07:00 Live News Al – вести

07:15 Live News Mk- вести

07:30 Reportazhe me kafshe – репортажи со животни

08:00 Teleshop (5)

08:05 Muzika popullore – народна музика

09:00 Teleshop (5)

09:05 Cimerat – serial ep.111- сериски филм

09:40 Teleshop (5)

09:45 Kafeneja jone – serial ep. 07 – сериски филм

10:20 Promo

10:25 Teleshop (5)

10:30 Leksi ne qytet – serial (ep. 12)- сериски филм

11:00 Ed shop (15)

11:15 Vajzat e diellit – serial (ep.73)

12:00 Muzika për femije – музика за деца

12:30 Teleshop (5)

12:35 Mama’s Trip – забавна емисија

14:40  Teleshop (5)

15:30 Ziej perziej – R- забавна емисија за готвење

17:00 Teleshop (5)

17:05 Ed shop (15)

17:20 Urban Tag – забавна емисија

18:20 Promo dhe reklama

18:30 Live News Al- вести

19:10 Edhe une jam ketu – хуманитарна емисија

19:20 Promo dhe reklama

19:30 Live News Mk – вести

20:00 Promo dhe reklama

20:05 Muzika qytetare- народна музика

20:30 Fol Shqip – emision zbavites – забавна емисија

21:55 promo / reklama

22:00 Live News AL- вести

22:15  Live News Mk – вести

22:30  Odeon – забавна емисија

01:30 Urban Tag –R- забавна емисија

02:30 Muzika Popullore

03:10 Voa – вести

03:40 Reportazhe me kafshe – репортажи со животни

04:30 Ne fokus – reportazhe –репортажи

05:30 Muzika zbavitese – забавна музика

07:00 Live News Al- вести

07:15 Live News MK- вести

07:30 Ne fokus – reportazhe – репортажи

08:00 Teleshop (5)

08:05 Muzika qytetare – народна музика

08:45 Ed Shop (15)

09:00 Odeon –R- забавна емисија

10:45 Teleshop (5)

10:50 Promo dhe reklama

11:00 Dicka po zihet – забавна емисија со готвење

12:30 1 Kafe prej shpis – забавна емисија

15:30 Mama’s Trip – забавна емисија

17:00 Teleshop (5)

17:05 Intervista – Europa e Lire – Информативна емисија

17:15 Teleshop (5)

17:20 Cimerat – ep110- сериски филм

18:00 Teleshop (15)

18:15 Promo dhe reklama

18:30 Live News Al – вести

19:05 Ed Shop (15)

19:25 Promo dhe reklama

19:30 Live News Mk –вести

20:00  “70  Vjetori –Emin Duraku”

20:45 Serial Kosem – serial (ep.70)  –сериски филм

22:00 Live News Al –вести

22:15 Live News MK –вести

22:30 Serial Kosem – serial (ep.70)  –сериски филм

23:15 Vajzat e diellit serial ep. 69 – R- –сериски филм

23:45 Vajzat e diellit serial ep. 70– R–сериски филм

00:30 Vajzat e diellit serial ep. 71 – R–сериски филм

00:15 Vajzat e diellit serial ep. 72– R–сериски филм

01:15 Vajzat e diellit serial ep. 73– R–сериски филм

02:00 1 Kafe prej Shpise –R–сериски филм

05:00 VOA – вести

05:30 Muzika zbavitese – народна музика

06:00 Reportazhe me kafshe – репортажи со животни

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com