ИЗБОРИ

ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2020

Задолжение до граѓаните на Штип кои користеле превоз до конфекцијата со заразени лица

Сите граѓани од Штип кои се превезувале со автобусите од и до текстилната конфекција во која се детектирани поголем број лица заболени од...