ИЗБОРИ

ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2020

МТСП: Известување за корисниците на правото за надоместок за помош и нега од друго лице и надоместок за попреченост

Согласно мерките за спречување на ширењето и сузбивањето на корона вирус донесени од Владата на РСМ, Министерството за труд и социјална политика ги известува лицата...