ИЗБОРИ

ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2020

Европскиот парламент ја понуди својата зграда за болница

Европскиот парламент ги понуди на располагање на властите во Брисел својата зграда и превозните средства за помош во борбата против вирусот Ковид19.