Не се знае каде се трошат јавните пари

Луѓето во Македонија воопшто не се опфатени во буџетскиот процес, и не знаат каде се трошат државните пари. Ова е кусиот заклучок од истражувањето на Центарот за Економски Анализи, според кое Македонија е на 37 место од вкупно 100. Тоа значи дека Македонија е меѓу земјите со најмала буџетска транспарентот на глобално ниво. Директорот на … Continue reading Не се знае каде се трошат јавните пари