ИМПРЕСУМ

Главен и одговорен уредник:

Фатмир Алиу

Заменик главен и одговорен уредник:

Един Растодер

 

Уредници:

Артан Нухиу

Агрон Врангала

Љубиша Цветкоски

 

Уредник на веб:

Јовица Пауноски

 

Редакција веб:

Јовица Пауноски

Бојана Качакова

Горан Бошев