Kush do të menaxhojë me 500.000 euro që janë në dispozicion dhe 890.000 që priten të IKKA-së?

TË FUNDIT

Sot, 21.07.2021 përfundon mandati i anëtarëve të këshillit drejtues të Institutit për kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar (IKKA) të cilët si organ i vetëm në menaxhim, gjatë mandatit 5-vjeçar, në regjistrat zyrtarë, në përputhje me Ligjin për kryerjen e punëve kontabiliteti evidenton dhe regjistron 9.100 kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar si dhe 1.850 licenca për subjekte juridike për kryerjen e punëve të kontabilitetit.

Në xhirollogarinë e Institutit në dispozicion janë mjete parash në vlerë prej 27.000.000 milionë denarësh, kurse prej evidencës së kontabilitetit është e dukshme se priten të ardhura shtesë në bazë të anëtarësisë, afër 84.000.000 milionë denarë.

Instituti gjatë periudhës paraprake, përveç aktiviteteve të rregullta dhe shërbimeve të anëtarëve të saj, ka dhënë kontribut serioz në drejtim të ndryshimeve të Ligjit ekzistues si dhe përgatitjen dhe miratimin e ligjit të ri, i cili do të japë përgjigje për çështjen si më tej me Institutin, mjetet e tij, të drejtat e përfaqësuesve të profesionit të kontabilitetit dhe avancimin e profesionit për shkak të avancimit në profesion për shkak të përgjegjësisë së saj të madhe./Biznisvesti.mk

TË NGJAJSHME