Fillojnë përgatitjet e Kodit të ri Civil! Tupançeski: Po i afrohemi trendeve evropiane me legjislaturë

TË FUNDIT

Fillojnë punët për përgatitjen e një Kodi të ri Civili. Këtë e paralajmëroi ministri i Drejtësisë, Nikolla Tupançevski. Profesori Dejan Mickoviq, i cili është nënkryetari i grupit të punës, theksoi se përgatitja e këtij kodi do të jetë një nga reformat më të rëndësishme në fushën e të drejtës së vendit në 30 vitet e fundit. Mickoviq tregoi se parashikojnë reforma serioze në pjesë ne të drejtës së familjes dhe të drejtës së trashëguar.

 “Planifikohen reforma serioze në pjesën që ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të fëmijëve ku me të vërtetë kemi zgjidhje ligjore të vjetërsuara. Shumë shpesh Maqedonia i humb rastet para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Do të vendosim për kontratën martesore me çka partnerët martesor ose jashtëmartesor do të mundet që mes veti t’i rregullojnë marrëdhëniet pronësore”, tha Dejan Mickoviq, profesor universitar.

“Vetë grupi i punës, mënyra, struktura, anëtarët që është e përbërë, mund të them se veprojnë në mënyrë premtuese, dhe se do të jenë në nivel të detyrës edhe një herë do të tregojmë se si shtet se po afrohemi drejtë trendëve evropiane dhe botërore në lidhje me kodifikimin e legjislaturës qytetare”, pohoi Nikolla Tupançevski, ministër i Drejtësisë.

error: Content is protected !!