Bekteshi: Mbi 200 kompani me kushte më të mira për investim

TË FUNDIT

Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, Qeveria miratoi ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mbështetje financiare të investimeve.

Me ndryshimet e këtij Ligji do të lehtësohen kushtet për 245 kompani që kanë kontrata aktive. Në përputhje me ndryshimet ligjore, njoftoi ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekeshi.

Sqaroi me me këto ndryshime:

– Lehtësohen kushtet për ndarjen e mbështetjes financiare për kompanitë që kanë investuar në kushte të Kovid-it;

– Rritet përfshirja e kompanive që do të mund të aplikojnë për mbështetje financiare;

– Përmirësohen kushtet për investime nga diaspora dhe

– U jepet mbështetje plotësuese financiare kompanive që janë nga rajonet më pak të zhvilluara në shtet./TV21