A mund të porosisim online gjatë orës policore?

Qytetarët do të mund të porosisin online në orë policore, por vetëm nga restorantet të cilat plotësojnë disa parakushte për të realizuar dërgesa në shtëpi. Siç sqaroi drejtori i Inspektoratit të Tregut, Stojko Paunovski, që të realizohen dërgesa në shtëpi, objektet gastronomike duhet të kërkojnë leje të veçantë për lëvizje të punëtorëve në orë policore … Continue reading A mund të porosisim online gjatë orës policore?